گاهی اوقات در برخی از کامپیوترها بعد از نصب کارت گرافیک وقتی کابل شارژر رو جدا می کنیم  با مشکل و اخطاری به صورت زیر مواجه می شیم؛

Runtime Error!
Program: C:\WINDOWS\system32\atibtmon.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
برای رفع این مشکل طبق تصاویر زیر عمل کنید.
ابتدا از بخش "سیستم ترای" روی آیکن کارت گرافیک دوبارکلیک کنید.
ابتدا روی POWER  و بعد روی Power Play  کلیک کنید.
تیک Enable Vari-Bright  را بردارید و روی Applay  کلیک کنید
مشکل حل شد.