برای ساخت فلش بوتیبل ابتدا فلش رو به کامپیوتر وصل کنید و بعد از طریق Strat  برنامه CMD  رو جستجو بزنید بعد از اینکه برنامه تو لیست نشان داده شد روی اون راست کلیک کرده و اجرا به عنوان سرپرست Rus AS Adminstrator  رو بزنید. بقیه دستورات رو طبق عکس زیر پیش برید.

بعد از تکمیل این دستورات روی فلش راست کلیک کرده و اونو به حالت NTFS  فرمت کنید

حالا اگر برنامه خاصی مثلا ویندوز رو تو فلش کپی کنید به صورت بوت خواهد بود