سایت ها و شبکه های اجتماعی بسیاری وجود دارند که فقط با یک ایمیل می توانید در آن سایت ها ثبت نام کنید و دیگر نمی توانید با آن ایمیل، در سایت ثبت نام کرد. برای ثبت نام مجدد مجبور هستید با یک ایمیل دیگر در سایت مورد نظر خود دوباره ثبت نام کنید. آیا برای شما پیش آمده است در یک سایت ثبت نام کنید ولی به خاطر ایمیل های مزاحمی که بعدها برای شما ارسال می شود از دادن ایمیل اصلی خود امتنا کنید. در چنین مواقعی چه چیزی برای رهایی از این معضل به ذهن شما می رسد؟ باید یک ایمیل دیگر برای خود بسازید؟ یا اینکه مجبورید از همین ایمیل خود استفاده کنید. امروز ترفندی را آموزش می دهیم که نیازی به ساختن ایمیل جدیدی نداشته باشید.

فرض کنید آدرس ایمیل شما در جی میل، sai@gmail.com باشد. این آدرس ، آدرس اصلی ایمیل شما خواهد بود. اما آدرس s.a.i@gmail.com نیز آدرس فرعی ایمیل شماست و همچنین sa.i@gmail.com خواهد بود. همان طور که در این آموزش گفته شد بین حرف(.) قرار داده شده است که نقطه باعث عوض شدن آدرس ایمیل اصلی نخواهد شد.(سایت هایی که می خواهید در آن ها ثبت نام کنید به خاطر وجود نقطه ها خیال می کنند شما ایمیل جدید وارد کرده اید در حالیکه وجود نقطه از نظر Gmail تاثیری ندارد). بدین شکل که اگر فردی آدرس ایمیل شما را با نقطه هایی در میان آن نیز وارد کند ایمیل ارسالی به ایمیل اصلی شما (یعنی ایمیل بدون نقطه) می رسد. دقت کنید همان طور که ذکر شد به وسیله این کار می توانید در سایت های مختلف با همان ایمیل خود و کپی های آن عضو شوید، با این اطمینان که ایمیل های ارسالی توسط آن سایت به شما می رسد. پس با خیال راحت در سایت های مختلف با ایمیل جعلی خود ثبت نام کنید و از سرویس های آن سایت ها استفاده کنید.