اگر می خواین تو یه سایت خاصی ثبت نام کنید اما نمی خواین ایمیل اصلیتون رو بدید می تونید از ایمیل های موقت استفاده کنید. این ایمیل ها معمولا بیشتر از  20 دقیقه عمر نخواهند داشت اما برای خیلی از کارها به درد می خورن

با کمک این سایت ها می تونید یک ایمیل موقت درست کنید و اینباکس پیام ها هم خود همون سایته

سایت ایرانی:

http://www.emeil.ir

سایت خارجی

http://10minutemail.com