دانلود کارت ها

برای استفاده از این کارتها باید نرم افزار لایتنر روزآمد رو  دانلود و نصب کنید.

دانلود کتاب حفظ موضوعی قرآن، با 300 موضوع به صورت PDF به صورت مستقیم

دانلود کتاب حفظ موضوعی قرآن، با 300 موضوع به صورت PDF به صورت غیر مستقیم

تذکر: متاسفانه در کتاب و فایل های فلش کارت موضوع 44 سوره طه به اشتباه انبیاء تایپ شده است.