کتاب Facts and Figures کتاب بسیار خوبی در زمینه ریدینگ و  لغت است. اما متاسفانه فایل های صوتی اون به سختی گیر میاد. در اینجا برخی از فایل ها را که یکی از دوستان هدیه کردند در اختیار شما قرار داده ام.

لینک مستقیم Direct Links

دانلود بخش اول Part 1

دانلود بخش دوم Part 2

بخش اول غیر مستقیم  Mirror

بخش دوم غیر مستقیم  Mirror