علم NLP یکی از علوم نوپا در مباحث روانشناسی است.در این زمینه استاد من تحقیقی داد و خواست که درباره NLP تحقیقی کنم. خلاصه تحقیقم رو به صورت پاورپوینت در اختیار شما گذاشته ام.

دانلود