یکی از علت های مراجعه به متن کتاب ها به زبان اصلی مخصوصا در کتب تخصصی، ترجمه های بی کیفیت و غیر دقیق از این کتب است. به همین دلیل و به درخواست یکی از دوستان که به دنبال متن انگلیسی کتاب نظریه های (نظام های) رواندرمانی پروچسکا – نورکراس بودند،  متن اصلی این کتاب بر روی سایت بارگزاری شده است.Systems-of-Psychotherapy

هر دو بخش را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید.

رمز عبور : www.1point.ir