یکی از بهترین روش ها برای پیشرفت در درک متون و مهارت ریدینگ استفاده از کتاب های سطح بندی شده است. در این کتاب ها دایره لغات شما به طور پیوسته افزایش میابد و در کنار آن نیز به طور مستمر در حال تمرین مهارت خواندن می باشید. در این بخش اولین سطح از کتابهای مرحله بندی شده را در اختیار شما قرار داده ایم. از ویژگی  های این کتاب ها این است که فایل های صوتی آن درون فایل PDF گنجانده شده است و نیاز به اجرای جداگانه ندارد. همچنین این کتاب ها بر اساس تعداد کلماتی که در آن ها بکار رفته نیز سطح بنده شده است تا ترتیب هر فایل نیز در مرحله اول مشخص باشد.

برای دانلود تک تک کتابها می توانید از لینک های زیر استفاده کنید و درصورت تمایل به دانلود همه موارد به صورت یک جا لینک دانلود همه کتاب ها در یک فایل فشرده در انتها مطلب قرار داده شده است.