وان نوت برنامه بسیار مهمیه برای یادداشت برداری که در مجموعه آفیس قرار داره اما متاسفانه کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته. این ویدئو رو که شیوه استفاده از  وان نوت رو آموزش می ده از اینترنت دانلود کردم اما کمتر تو سایت ها، آموزش خوبی پیدا می شه برای همین این ویدئو رو در اختیار شما قرار دادم.

لینک غیر مستقیم

بخش اول                    بخش دوم