البته نرم افزار هنوز ناقصه و منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستم

 لینک دانلود نرم افزار حفظ موضوعی قران کریم