اگر تمایل دارید قبله دقیق را بدست بیاورید یک راه ساده آن استفاده از خورشید در تاریخ 25 تیر ماه (16 جوییه) است. در این روز در ساعت 1:57 بعد از ظهر دقیقن خورشید بر روی مکه قرار می گیرد. در این حالت در هر جای ایران، سمت خورشید، قبله ایران خواهد بود. البته برای اینکه به خورشید نگاه نکنید تا چشمانتان آسیب نبیند، می توانید یک شی تقریبن بلند رو به صورت عمودی روی زمین قرار بدید که در اصطلاح به اون شاخص می گویند. خطی که از سایه شاخص درست می شود، دقیقن جهت قبله رو نشان می دهد.

25 تیر